Τα γράμματα μεγαλώνουν με κοντρόλ και + (μ ε-μικραίνουν)

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Εθνικός Κήρυκας Νέας Υόρκης - ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΩΤΑ ΣΤΡΑΤΗ

Εθνικός Κήρυκας Νέας Υόρκης - ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΩΤΑ ΣΤΡΑΤΗ
β' Προσπάθεια φίλης

α' Προσπάθεια φίλης