Τα γράμματα μεγαλώνουν με κοντρόλ και + (μ ε-μικραίνουν)